Pravna obvestila

Dobrodošli na spletnem mestu Vzpon.si. Namen spletnega mesta www.vzpon.si je obveščanje in izobraževanje širše javnosti o področju vlaganja v vzajemne sklade. Obiskovalce naših spletnih strani vljudno naprošamo, da upoštevajo spodaj navedene pogoje uporabe.

Z ogledom tega spletnega mesta soglašate s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejemate.

Zaščita blagovnih znamk

Vse blagovne znamke na spletnih straneh Vzajemci.com so zaščitene. Prav tako so zaščiteni tudi vsi logotipi blagovnih znamk navedenih spletnih strani. Uporaba blagovnih znamk, njihovih delov ali logotipov je dovoljena le z predhodnim dovoljenjem družbe Vzajemci (v nadaljevanju lastnik).

Informacije

Lastnik spletnih strani bo po najboljših močeh skušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov ter si hkrati pridržuje pravice do sprememb vsebin. Prav tako si lastnik pridržuje pravico, da brez predhodnjega obvestila preneha z dopolnjevanjem vsebin ali prekine delovanje spletnih strani.

Varovanje zasebnosti

Na spletnih straneh zbiramo kontaktne informacije uporabnikov. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih in kontaktnih podatkov prevzamejo obiskovalci. Kontaktne informacije uporabljamo zgolj za vzpostavitev stika z uporabnikom. Osebnih podatkov ne razkrivamo tretjim osebam. Vaš IP naslov bi uporabili zgolj v primeru ugotavljanja težav s strežnikom in urejanju spletnih strani.

Naše spletne strani vsebujejo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, za katere lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino teh spletnih mest.

Družba Vzajemci se zavezuje, da bo s podatki udeležencev varovala skrbno in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Prav tako se družba Vzajemci zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene ob nakupu investicijskih kuponov ali naročilu pristopnih izjav investicijskih skladov, varovala skrbno in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in si hkrati pridržuje pravico uporabe teh podatkov izključno za namene lastnih trženjskih aktivnosti.

Omejitev odgovornosti

Vsa besedila, statistike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil lastnik spletnega mesta in so zgolj informativni podatki. Kljub njihovi informativni naravi, lastnik, v primeru, da bi radi z njim sodelovali na poslovni ravni, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov.

Podatki, dokumenti, članki, mnenja in drugi zapisi na spletnem portalu Vzajemci.com ne predstavljajo ponudbe ali vabila k ponudbi v smislu sklepanja pogodb za nakup ali prodajo investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali drugih vrednostnih papirjev. Informacije na spletnem mestu, ki se nanašajo na pretekle donose vzajemnih skladov ali ostalih vrednostnih papirjev, niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Prihodnji donosi so lahko višji ali nižji kot v preteklosti.

Lastnik izjavlja, da so podatki na teh straneh namenjeni promociji varčevanja v vzajemnih skladih ter izobraževanju potrošnikov in da so objavljeni podatki verodostojni na dan, ko so bili objavljeni. Pridržujemo si pravico, da jih lahko kadarkoli in v kakršni koli obliki spremenimo, dopolnimo oz. izbrišemo.

Lastnik ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi izhajale iz uporabe podatkov ali povezav na teh spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih nepravilnosti, nepopolnosti ali neažurnosti podatkov.

Uradni in zavezujoči dokumenti skladov so prospekti in izvlečki prospektov, ki jih potrjuje Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbe za upravljanje so dolžne prospekte in izvlečke prospektov ažurirati enkrat letno. Na naših straneh so objavljeni zadnji dokumenti, ki so nam dostopni.

Lastnik ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta, Razen za neposredno povzročeno škodo, ki bi izhajala iz lastnikovega namernega zavajanja ali, ki bi nastala zaradi lastnikove malomarnosti, lastnik ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta.

Nobena informacija o posameznih finančnih instrumentih ali produktih, vsebovana na spletnem mestu, tudi ni mišljena kot nadomestilo za strokovno svetovanje, navodila ali priporočila glede investicijskih odločitev posameznega obiskovalca spletnega mesta, saj je seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v investicijske kupone podskladov krovnega sklada pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Pomembno je, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, temveč se o tem posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki na ustreznih področjih.