Osebna izkaznica

Vzpon.si postavlja nove standarde pri združevanju naložbene strokovnosti in novinarskih standardov. Objektivno podajanje informacij smatramo za enega ključnih pogojev za sprejemanje naložbenih odločitev. Zato je primarni cilj Vzpona filtriranje velikega obsega dnevnih informacij ter izbire, priprave in objave člankov, za katere uredništvo presodi da zadoščajo zadostnim strokovnim in novinarskim standardom.