Objavljeno: petek, 14. julij, 2017 v rubriki Osebne finance

Drugo mnenje: Ob sprostitvi depozita predčasno poplačati kredit?

Avtor: Myhajlo Todurov

Na banki imam vezan depozit, ki se mi izteče konec leta 2017. Za najeti kredit plačujem mesečno anuiteto v višini 600 evrov. Zanima meali se mi ob sprostitvi depozita splača predčasno poplačati kredit ali naj še naprej vstrajam z mesečnem odplačevanjem (8 let).

Odgovarja Myhajlo Todurov, miha.todurov@vzajemci.com.

Iz posredovanih podatkov je razvidno, da je bralec najel kredit po zelo ugodni variabilni obrestni meri. V kolikor se bralec ne odloči za predčasno poplačilo kredita in bo posojilo normalno odplačevali naprej, bo prevzel tveganje povezano s spremembo obrestne mere. Ker nam bralec ni posredoval konkretnih podatkov o višini kredita in višini razlike med obrestnimi merami bomo glede na višino mesečne anuitete in preostalo dolžino odplačevanja kredita predpostavili, da znaša preostali dolg do banke in višina sredstev vezanih v depozitu 57 tisoč evrov.

S pomočjo informativnih izračunov bomo ob določenih predpostavkah v nadaljevanju poskušali ugotoviti ali se vlagatelju izplača, da nadaljuje z dosedanjo strategijo ali naj kredit predčasno odplača. Dokler bo fiksna obrestna mera za sredstva vezana na depozitu nižja od obrestne mere kredita, bo vlagatelj s takšno strategijo ustvarjal izgubo. Torej, če predpostavljamo, da se razmere na medbančnem trgu v 8 letih ne bi spremenile (kar je malo verjetno) in bi vlagatelj nadaljeval z obstoječo dinamiko, bi v 8 letih po poplačilu kredita imel privarčevanih okrog 61 tisoč evrov.

V primeru, da se bralec odloči za predčasno poplačilo kredita. bo imel možnost, da sredstva (600 evrov), ki jih trenutno namenja za poplačilo anuitet kredita preusmeri v različne varčevalne produkte, ki mu bodo ob različnih pričakovanjih glede tveganja in potencialnega donosa zagotovo izboljšal trenutni življenjski standard in povečali možnost, da privarčuje bistveno več kot sicer.

V primeru, da se odloči za predčasno poplačilo kredita, bi bralcu priporočil, da znesek 600 evrov nameni za mesečno varčevanje. Tako bi v 8 letih lahko privarčeval:

- 62 tisoč evrov pri 2% donosnosti

- 68 tisoč evrov pri 4% donosnosti

- 73 tisoč evrov pri 6% donosnosti

- 79 tisoč evrov pri 8% donosnosti

Na podlagi predpostavk lahko s pomočjo informativnih izračunov zaključimo, da se bralcu v vsakem primeru izplača, da predčasno poplača kredit. Ker pa nam bralec ni posredoval relevantnih podatkov o višini depozita in kredita ter o višini obrestnih mer za depozit in kredit, lahko izračuni bistveno odstopajo od dejanskega stanja. Pred odločitvijo zato bralcu svetujemo, da se zglasi na enoti banke, kjer je posojilo najel, da mu preračunajo vse stroške in možne scenarije v primeru predčasnega poplačila kredita. Samo na ta način bo bralec pridobil oprijemljivejše podatke, ki mu bodo bistveno olajšali odločitev.

Pomemben podatek pa lahko razberemo tudi iz trenutnega stanja evropskega bančnega sistema. Rekordno nizke obrestne mere, ki smo jim priča danes, ne bodo vztrajale večno. In lahko z veliko verjetnostjo predpostavimo, da bodo v prihodnje še precej višje, kar pomeni tudi višji obrok posojila.

PREDPOSTAVKE: Pri izračunih smo za dolgoročne depozite upoštevalli fiksno letno obrestno mero v višini 0,8%. Pri izračunih nismo upoštevali stroškov predčasnega polačila kredita in ostalih stroškov povezanih za varčevanjem v vzajemnih skladih.

Vprašanja s področja naložb, bančništva ali zavarovalništva lahko pošljete na elektronski naslov svetkapitala@vzajemci.com. Odgovor strokovnjakov Vzajemci Skupine boste prejeli v treh delovnih dneh preko elektronske pošte.

Članek še nima komentarjev.