Objavljeno: četrtek, 12. januar, 2012 v rubriki Investicije

Luka Koper razkrila poslovne načrte za leto 2012

Avtor: Ana Gorišek Vir: Abančna DZU

Slovenska podjetja so konec leta 2011 predstavljala načrte za poslovno leto 2012, med njimi tudi Luka Koper, kjer vršijo pretovor in skladiščenje generalnega tovora, kontejnerjev, vozil, sipkega in razsutega tovora ter tekočih goriv.

Slika: Luka Koper, Vir: luka-kp.si

Načrtovani poslovni prihodki Skupine Luka Koper naj bi znašali 150,4 milijone evrov, kar je za 6% več kot je ocena za leto 2011. Največjo rast prihodkov ponovno pričakujejo na segmentu kontejnerjev. Ladijski pretovor naj bi v letu 2012 znašal 17,8 milijonov ton, kar je 6% več od ocenjenega pretovora v letu 2011, ko naj bi ta znašal 16,8 milijonov ton.

Poslovanje Luke Koper je bilo v prvih devetih mesecih minulega leta v primerjavi z ostalimi slovenskimi blue chip podjetji dobro. Poslovni prihodki podjetja so se povečali za 15% in so znašali 105,8 milijonov evrov. Njihova najpomembnejša zaledna tržišča so poleg Slovenije še Avstrija, Italija, Madžarska, Češka, Slovaška, Bavarska, Poljska in države bivše Jugoslavije. Poslovni prihodki so se najbolj povečali pri pretovoru kontejnerjev in sicer za 45%, sledi sipki in razsuti tovor, kjer je bilo povečanje 19 - odstotno. Poslovni odhodki so znašali 89,9 milijonov evrov, kar je 6% več kot v enakem lanskem obdobju. Najbolj so se povečali stroški izvajalcev pristaniških storitev ter stroški energije. Dobiček iz poslovanja je tako znašal 15,9 milijonov evrov. Podjetje je v tem obdobju moralo slabiti naložbo v Intereuropo  v vrednosti 6,3 milijone evrov, ki jo bo moralo do konca poslovnega leta zaradi padca tečaja na borzi še dodatno slabiti.                                                                                               

V zadnjem času so nove posle pridobivali predvsem na račun najkrajše transportne poti, ki povezuje Srednjo in Vzhodno Evropo s Sredozemljem preko Sueškega prekopa z Daljnim vzhodom. Luka Koper se zaradi premajhne globine vplivnih kanalov srečuje s problemom nezmožnosti sprejemanja  večjih ladij, ki bi želele vpluti v pristanišče. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je v oktobru 2010 objavila javno naročilo za poglabljanje vplivov tveganega kanala v bazenu I. koprskega tovornega pristanišča, ki še ni zaključeno zaradi različnih birokratskih zapletov. Prihodnje poslovanje podjetja je zaradi prostorske omejenosti zato v veliki meri odvisno od aktivnejšega pristopa  Republike Slovenije, ki je neposredna lastnica 51- odstotnega deleža, posredno pa še preko državnih družb (SOD in KAD).

• Članek je bil dne 11.01.2012 objavljen v časopisu Večer. • Opozorilo: Ta izjava ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo obravnavanih finančnih instrumentov ter ne predstavlja priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli finančnih instrumentov. Abančna DZU d.o.o. je navedene informacije pridobila na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere ocenjuje, da so verodostojni, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamči ter ne prevzema odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi danih informacij. Investicijski skladi, ki jih upravlja Abančna DZU d.o.o. nalagajo v obravnavane finančne instrumente / naložbene, avtor ne nalaga v obravnavane vrednostne papirje. • Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ali naknadno razmnoževanje vsebin tega gradiva, bodisi deloma ali v celoti, na kakršnemkoli mediju ali na kakršenkoli način (vključno s predpomnjenjem, okvirjanjem), pa tudi kakršnakoli prodaja, preprodaja, retransmisija ali omogočanje dostopanja tretjim na kakršenkoli način. Kršitev navedenih prepovedi predstavlja podlago za kršiteljevo civilno in kazensko odgovornost. •

Članek še nima komentarjev.