Objavljeno: sreda, 6. julij, 2016

Alternativne naložbe

Alternativne naložbe, od alternativnih virov energije do nepremičninskih vlaganj, postajajo čedalje bolj pomemben del portfeljev vlagateljev, tako zasebnih kot institucionalnih.

Alternativne naložbe

V zadnjih letih so mnogi upravljalci evropskih in ameriških pokojninskih skladov morali za dosego zadanih ciljnih donosnosti spremeniti svoje investicijske strategije. Začela so se vlaganja v private equity sklade preko naložb v nepremičnine, infrastrukturo in alternativno energijo (predvsem solarno in vetrno) in s tem so se odprla vrata za private equity sklade zasebnega kapitala, ki v obdobjih povečane volatilnosti delniških trgov izdatno pridobivajo na pomen